Təkərlərin ömrü!

Təkərlərin ömrü!

Təkərlər maşın altında gözlənilən performansı yərinə gətirmələri məqsədi ilə fərqli kimyəvi ve təbii ləvazimat, texnoloji zamanla bir araya gətirilməsi ilə istehsal edilməkdədir. İstehsal prosesi nətəcəsində təkərə istənilən performans parametrləri qazandırmağda, normal ve uyğun şərtlərdə saxlanması ve istifadəsi vəziyyətində ən üst səviyədə performans verməsi hədəflənməktədir.

Təkərlərin özəllikləri zamanla dəyişən fərqli tiptəki ləvazimatlardan və kauçuk materiallı birləşmələrdən emal edilir. Təkərlərdə görülən bu dəyişimlər, iqlim saxlama şərtləri(istilik, nəm,və.s.), istifadə şərtləri (yük, sürət, təkər təzyiqi, yol şərtləri və s.) kimi bir çox faktorlara bağlıdır.

Təkərlər alınarkən JATMA’nın tövsiyyə etdiği şəkildə 10 il ömür ve uyğun saxlama şərtləri göz önündə saxlanılmalıdır. Əgər təkər 2 il öncə istehsal edilmiş və doğru şəkildə saxlanmış isə, doğru istifadə ilə 8 illik daha ömrü var deməktir.

Köhnəlməyə səbəb olan bu faktorlar olduğca çeşidli olduğundan, bir təkərin istifadə ömrünü tam olarağ demək mümkün deyildir. Bu səbəblə təkərlərin istifadəyə davam edilib edilməyəcəyinə qərar vermək üzərə istifadəçi tərəfındən hazırlanan daimi yoxlanışlara əlavə olarağ təkərlərin bir peşəkar tərəfindən də müəyyən vaxtlar ərzində nəzarət edilməsi lazım gəlir.