Sürtkü yağı nədir?

Sürtkü yağı nədir?

Sürtkü yağı nədir və necə əldə edilir ?

Mühərrik yağları — porşenli və fırlanan daxiliyanma mühərriklərinin yağlanması üçün istifadə olunan yağlardır.

Təyinatından asılı olaraq mühərrik yağlar ıdizel mühərrikləri üçün yağlara, benzin mühərrikləri üçün yağlara və hər iki növ mühərriklər üçün universal mühərrik yağlarına bölünür. Bütün müasir mühərrik yağları baza yağları və onların xassələrini yaxşılaşdıran aşqarlardan ibarətdir.

Mineral yağ – Xam neftin emalı prosesində əldə edilən məhsullardan biri olan sürtkü yağıdır. Neft emalı prosesindən sonra yenidən xüsusi proseslərdən keçir və mineral yağların xammalında istifadə olunan baz yağlar alınır. Fərqli özlülüyə malik baz yağlar ilə fərqli qatqı maddələrinin qarışdırılması nəticəsində sürtkü yağ əldə edilir. Məhsul seçimində istifadə məqsədinə görə baz yağlar və qatqı maddələri xüsusi önəmə sahibdir.

Sürtkü yağlarının funksiyaları nələrdir?

İstehsaldan çıxan mühərrik hissələrinin səthləri nə qədər mükəmməl işlənsələr də tamamilə parlaq və hamar deyil. Prosesdən çıxan hissələrin səthlərində – mikroskopla görülə bilən asperit adlanan çox kiçik girintilər və çıxıntılar var. İş zamanı quru səthlər bir -biri ilə təmasda olduqda, səthlərdə asperit adlanan girintilər və çıxıntılar səthlərin hərəkətlərinə qarşı müqavimət göstərir.Bu hərəkətə qarşı müqavimətə sürtünmə deyilir. Sürtkü yağlarının əsas vəzifələri tətbiq olunan səthlərdə bir film təbəqəsi meydana gətirərək səthləri bir -birindən ayrı saxlamaq, sürtünmə nəticəsində meydana gələn qızdırma və aşınmanın qarşısını almaq və hissələrin asan hərəkətini təmin etməkdir.

Sürtkü yağları – Mühərrikin yağlanması, hidravlik sistemlərin yağlanması, zəncirvari podşipniklərin və dişlilərin yağlanması, korroziyanın qarşısının alınması, metal kəsmə və formalaşdırma prosesləri kimi bir çox sahədə istifadə olunur.

İstehsal olunan maşın, cihaz, qəlib, aparat və s. bütün avadanlıqların özünəməxsus iş prinsipi, fərqli iş şəraiti və fərqli iş məqsədləri olduğu üçün burada istifadə olunan yağlar da geniş çeşidə malikdir.

Sürtkü yağları – Sənaye yağları, mühərrik və transmissiya yağları, sürtgü preparatları və qreslər kimi təsnif edilir.

Satışa müxtəlif marka və növ sürtgü yağları çıxarılır. Ancaq bu sürtkü yağların xam maddəsinin (baz yağı) eyni olduğunu nəzərə alsaq, bu yağlar arasındakı fərq nədir?

Bunun 2 səbəbi var:
• Baz yağlarının kimyəvi xüsusiyyətləri fərqlidir
• Qatqı maddələrinin (aşqarların) fərqli olması

Bir cavab yazın